Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на Националното външно оценяване по математика за IV клас. 

Изпитът се състоя от 25 задачи, 18 от които са с избираем отговор. Пет задачи изискваха кратък свободен отговор, имаше и една текстова задача с практическа насоченост.

Максималният брой точки на всеки изпит е 100, които се преобразуват в оценка.

Вчера се проведе Националното външно оценяване по български език и литература.

Резултатите и от двете препитвания ще са готови на 7 юни.

НВО по математика by Nova.bg