13 жени са изпратили жалба в Комисията за защита от дискриминация. Тя е срещу реклама на мастика „Пещера" със заглавия "Страст на кристали" и "Сезонът на дините".
Според&nbsp;жалбоподателите рекламата &bdquo;във всичките й форми на проявление дълбоко и трайно ги дискриминира като жени&quot;.&nbsp;Те смятат, че тя нарушават и европейското право за равно третиране на половете при предоставяне на услуги.<br /> <br /> В рекламата тъжителките виждат и тормоз на основание пол, тъй като нейното съдържание и послания накърнявали достойнството им и създавали унизителна и обидна среда за тях и за преобладаващата част от жените.<br /> &nbsp;Жалбоподателките твърдят, че рекламата представлявала и незаконна намеса в личния им живот.<br /> <br /> Във връзка с жалбите комисията ще проведе заседание. /БЛИЦ