От бившето ръководство на Комисия за защита на потребителите (КЗП) излязоха с официална позиция до медиите.

Вижте я без редакторска намеса:

Ние, бившите членове на Комисията за защита на потребителите, които бяхме безскрупулно отстранени от служебното правителство на президента Румен Радев, сезирахме европейските институции за случая -  Европейска комисия, Европейски парламент, Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвет на Европа.

Ще търсим правата си по съдебен път и у нас.

Отстраняването ни беше извършено без основание и в грубо нарушение на закона, което е абсолютен прецедент в цялата история на администрацията в България и е пример за груб политически реваншизъм.

С така извършеното предсрочно освобождаване служебното правителство на  президента Румен Радев е напът да въведе и нов термин - "отназначен" -  човек, който е отстранен без основание, нито е уволнен, нито освободен, защото няма мотиви и законово основание.

Още по-скандален е фактът, че това се случва именно с Комисията за защита на потребителите, защото тази институция, в това число и в лицето на нейните членове, има изключително отговорна роля за защита на потребителите, която е уредена в Договора за функциониране на Европейския съюз.

Именно заради това конституирането на състава на Комисия за защита на потребителите, както и причините за предсрочното освобождаване на някой от членовете й, са императивно и изчерпателно регламентирани в Закона за защита на потребителите. 

Освобождаването ни беше предшествано от гнусна кампания по дискредитиране на работата на Комисията с активното участие на министъра на икономиката и индустрията.

Освен че представлява пример на безпрецедентна политическа саморазправа, предсрочната ни смяна с нов състав е и нарушаване на принципа на върховенство на закона със сериозни юридически последици, имайки предвид факта, че Министерски съвет и министър-председателят заобикалят закона.

С отстраняването ни служебното правителство  нарушава и правото на Европейския съюз, тъй като ясно се демонстрира, че един регулаторен орган с 5 годишен мандат може да бъде изцяло подменен без наличието на основателни причини, което пък поставя под съмнение годността му да осъществява функциите си по защита на потребителите в изпълнение на европейските норми.

Освен че погазва грубо закона, с  отстраняването ни служебната власт е напът да провали работата на една комисия, която доказано се грижеше за интересите на българските потребители.

Като членове на отстраненото без мотиви и в нарушение на закона ръководство, ще търсим правата си и в българския съд.