Ръководството на Български лекарски съюз възразява срещу констатациите, направени на провелата се на 23 юли в х-л „Радисън” кръгла маса на тема: „Нерегламентираните плащания в системата на здравеопазването”. На срещата не са присъствали представители на централните органи на БЛС.
Призоваваме участниците и авторите на доклада, незабавно да предоставят автентични доказателства пред обществото за необоснованите обвинения за нерегламентираните плащания от страна на пациенти към лекари. В противен случай тези твърдения ще се считат за поредния опит за оклеветяване на лекарското съсловие, заявиха от БЛС.

БЛИЦ припомня, че според огласеното проучване в рамките на проекта „Проблеми на неформалните плащания в здравния сектор и възможните политически решения”, общите плащания в системата на здравеопазването от джоба на потребителя у нас за 2006 г. са в размер на 160 млн. лева, от които 75 милиона са нерегламентирани, тоест липсва издаден документ за плащане. Докладът е изготвен от екип на Институт „Отворено общество”, Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване, Институт за развитие на публичната среда и Гражданско дружество „Експертни анализи”. Проучването е проведено през май 2007 г. от Институт „Отворено общество” и Агенция „Факт маркетинг”. В посочената сума не влизат плащания за лекарства, помощни средства и консумативи извън системата на медицинските услуги, както и стоматологичната помощ. Въпреки това цифрите не кореспондират с популярната теза в публичното пространство, че средствата в системата на здравеопазването са крайно недостатъчни, се отбелязва в доклада. Според авторите му възможното обяснение за този парадокс е, че финансовият ресурс се разпределя и управлява неефективно при достигнати граници на платежоспособност от страна на потребителите. Сравнителен анализ на примерна извадка на 9 клинични пътеки от НРД 2006 показал липса на методология за адекватно остойностяване на медицинските услуги в болниците, пише още в доклада. Процесът на ценообразуването на клиничните пътеки не е основан на доказателства и се влияе от субективни и корпоративни интереси за сметка на реални нужди, отбелязват авторите. /БЛИЦ