Бор расте върху покрива на Летния театър в ловешкия парк "Стратеш" в момента. Сцената под открито небе е общинска собственост. Тя заработи с около 1 000 седящи места през 1964 г. После 1989 г. тя запустя и бе разграбена.
Летният театър е втората сграда руина с растителност в Ловеч. В 50-хилядния град покривът на т.нар. Римска баня също е естествено засаден с млади фиданки. Уникалната сграда национален паметник на културата е собственост на държавата.
Гергана Димитрова, БЛИЦ