Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков откри работна среща, посветена на въпроси, свързани с грижите за непридружени деца чужденци на територията на страната ни, съобщиха от МВР.

По статистика на МВР за месец април броят на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци, предадени на дирекция „Социално подпомагане“ от Гранична полиция, е 13. За периода от началото на годината до края на април месец, те са 21.

"Обединените усилия на институциите гарантират осигуряването на закрила и защита на най-уязвимите - непридружените деца", заяви министър Рашков. Той посочи, че миграционният поток към ЕС през последните години е причината за създаването на целевата група - непридружени деца, пребиваващи на територията на страната. 

„С цената на огромни усилия, отделяне на кадрови ресурс и изпращането му на зелена граница постигнахме нещо, което не е постигано досега - от един месец няма миграционен проблем в България“, добави министърът.

Вчера, пред журналисти, главния секретар на МВР Петър Тодоров заяви, че от началото на годината МВР е предотвратило над 34 хиляди опита за незаконно преминаване на мигранти през южната българска граница.

Той даде за сравнение първите четири месеци на 2021 г., когато предотвратените опити са около 7500. По думите му в резултат на предприетите мерки по линия на мигрантския натиск, след 20 април е настъпила „коренна промяна“ в положителна посока.

По време на работната среща експерти от социалното министерство и вътрешното ведомство направиха преглед на ангажиментите при прилагането на утвърдения Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца - чужденци, намиращи се на територията на България, включително децата, търсещи или получили международна закрила.

Заместник-министърът на вътрешните работи Таня Райчева припомни, че по разработване на координационен механизъм се работи от 2016 г., а финализирането му сега ще улесни работата на ангажираните институции.

По думите на заместник-министъра на труда и социалната политика Иван Кръстев за по-малко от месец с Координационния механизъм институциите са успели да постигнат точната формула - за първи път, благодарение и на настояването на министър Рашков, се създава такъв режим на действие, при който двете системи работят синхронизирано и без забавяне.

За осигуряване на своевременна закрила на 18 април бе приет Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за случаите на непридружени лица или разделени семейства, лица чужденци, намиращи се на територията на България или търсещи и получили международна закрила - приоритет, поставен от Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ във връзка с кризата в Украйна, който страната ни изпълни. Този модел на съвместна работа ще гарантира успех в осигуряването на необходимата закрила и защита.