Европейската комисия представи препоръки към британските граждани, заселили се в ЕС, които да бъдат следвани, ако страната им се оттегли от Общността без споразумение.

В раздела за България се посочва, че британците, които имат разрешение за пребиваване в ЕС, могат да използват този документ най-късно до края на следващата година.

Междувременно те трябва да кандидатстват пред българските власти за ново разрешително от деня след оттеглянето на Великобритания.

Докато чакат решението по внесената молба, британците ще получават едномесечно временно разрешително.

Британците с временно разрешително ще запазят "почти всички" права на граждани на ЕС - да пребивават, работят, учат или да търсят работа.

За да пътуват в останалите страни от ЕС, те трябва да носят британския си паспорт или временното българско разрешително за престой.

Пребивавалите у нас повече от пет години ще имат правото да поискат дългосрочно разрешително за престой, уточнява ЕК и предоставя връзка към съответната електронна страница на МВР за подробности.