БСП внесе в НС предложението си да се спре плащането на сметки за вода, ток и телекомуникации 

Левицата настоява и за спиране на срокове по граждански, административни, наказателни и изпълнителни производства 

БСП внесе в Народното събрание проект на решение, с което настоява да се спре плащането на сметки за вода, ток и телекомуникации за срока на въведеното извънредно положение в България и един месец след неговата отмяна.

ПГ левицата предлага още да се наложи мораториум върху спирането на подаването на електроенергия, топлоенергия, вода и телекомуникационни услуги за битово потребление при неплащане на дължими сметки. 

В мотивите си към проекта левицата изтъква, че поради въведено извънредно положение във връзка с разпространението на коронавируса, продължителният престой на гражданите по домовете им трябва да бъде придружен с гарантирано осигуряване на елементарни битови условия.

По мнението на ПГ на „БСП за България“ с тези мерки ще се избегне от една страна струпването пред пунктовете за заплащане на сметки, а от друга - хората няма да се притесняват, че ще бъдат прекъснатите услугите, които в момента им гарантират минимално спокойствие.

БСП изтъква още, че тези действия са необходими, защото много българи ще изгубят доходите си в резултат на наложените рестриктивни мерки. 

Левицата внесе още Законопроект за спиране на срокове по граждански, административни, наказателни и изпълнителни производства по време на обявеното извънредно положение в България.

В мотивите си БСП изтъква, че в настоящата ситуация е наложен ограничен достъп до съдебните сгради, поради което е абсолютно необходимо отлагането на множество дела, тъй като обратното би означавало невъзможност на юридически и физически лица да защитят правата си.