Предвижда се промяна в нормативната уредба за дългосрочните командировки в чужбина за увеличение на средствата за наем и транспортни разходи на командированите. Предложението е на служебния вицепремиер и министър на отбраната Стефан Янев.

Измененията се правят основно заради военнослужещи, но засягат и дългосрочно командировани служители и от други държавни ведомства, предаде БНТ.

За да стимулира пътуването с личен автомобил при дългосрочно командироване, изпращащата администрация ще заплаща 50% от стойността на самолетния билет в икономична класа, но не само за командирования, а и за всеки член от семейството му.

Друга промяна предвижда, командированите по Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, които досега са имали право в началото и в края на тригодишния мандат да ползват до 100 кг въздушно карго, занапред да получат право на превоз от 200 кг багаж, както е по Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат. 

Това ще доведе до средно увеличаване на разходите на изпращащата администрация от 2150 до 4300 лв. за един командирован. 

От документацията става ясно, че досега дългосрочно командированите служители в Германия, Холандия и Люксембург са получавали по-малко пари за наем на жилища, спрямо колегите си, които се намират в други европейски държави като Италия, Великобритания и Финландия. 

Промяната ще увели разходите за издръжка на дългосрочно командированите представители с около 6000 евро на годишна база, но ще позволи осигуряване на служителя подходящо жилище или средства за наем в зависимост от служебните му задължения, броя и състава на членовете на живеещото заедно с него семейство.

Измененията засягат, освен служители на Министерство на отбраната, но и командировани представители на МОН, МК, МИ, НС, БНТ и БНР.