Върху децата в Социално–педагогическия интернат в гр. Стралджа е упражнявано системно насилие. То е извършвано от членове на персонала, които са прилагали изключително жестоки форми на физически наказания. Това установи проверка на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, разпоредена от председателя Ева Жечева след сигнал на френски доброволци.
Децата от интерната в гр. Стралджа не се чувстват защитени и не разпознават местните институции като органи, които да им предоставят закрила, е заключението на експертите от агенцията. Инспекторите са установили следи от побои върху телата на част от момчетата. Младежите са посочили, че са бити с пръчки, бухалки, палки и прътове. <br /> <br /> Особено обезпокоително е, че децата са с висок праг на поносимост към агресията, наличие на враждебни мисли, свързани с отмъщение за причиненото насилие, мисли, свързани с посегателство върху собствения живот, поради силното отчаяние, че изход и спасение няма, смята психологът, работил с тях по време на проверката. Бидейки жертви и свидетели на ежедневно насилие, в момчетата се затвърждава агресивният модел на поведение и механизъм на действие. <br /> <br /> Това се разминава с целта, с която те са настанени в интерната &ndash; чрез активна работа на специалисти да бъде променено тяхното асоциално и агресивно поведение. Насилието не е форма за превъзпитание на тези деца, смятат експертите на ДАЗД.<br /> <br /> Проверката е установила още, че настанените в интерната имат сериозни затруднения при четене и писане, знанията им не съответстват на класа, в който се обучават.<br /> <br /> В СПИ гр. Стралджа не е осигурена храна в съответствие с изискванията за здравословно хранене на учениците, не са правени необходимите медицински изследвания и периодични профилактични прегледи за установяване на здравния им статус. Преобладаваща част от тях не разполагат с лични дрехи и вещи, нямат индивидуални тоалетни принадлежности и хигиенни средства. <br /> <br /> Материалната база не се поддържа в добро функционално състояние. В преобладаващата част от стаите обзавеждането е старо, а спалното бельо е изхабено.<br /> <br /> Не е регламентиран и достъпът на външни лица до децата от СПИ, липсват и правила за работата на доброволци с учениците. <br /> <br /> За отстраняване на констатираните пропуски на директора на СПИ гр. Стралджа е дадено задължително предписание, придружено с писмени методически указания и механизъм за взаимодействие между отговорните институции.<br /> <br /> За резултатите от извършената проверка е уведомен министърът на образованието и науката за предприемане на необходимите действия за защита правата и интересите на децата от СПИ гр. Стралджа, сезирани са Районна прокуратура &ndash; Ямбол и Регионална здравна инспекция &ndash; Ямбол за предприемане на действия по компетентност.<br /> <br /> Четирима служители от интерната са отстранени от работа до изясняване на фактите и обстоятелствата по сигнала за насилие. Назначен е нов временно изпълняващ длъжността директор. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />