9 души са били осъдени за издаване на класифицирана информация при образувани 35 наказателни производства. Това съобщи пред PRO.BG Цвета Маркова, председател на комисията по сигурността на информацията. Нямам притеснения за приемането на доклада за дейността през миналата година на комисията, каза Маркова. Докладът е включен като точка първа в дневния ред на парламента.
&bdquo;Има силно очертана тенденция за засилване на прокурорските проверки и приключване на наказателните производства, включително срещу лица, които са предизвикали нерегламентиран достъп&rdquo;, отбеляза тя.<br /> <br /> Председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията каза още, че няма случай на отказан достъп до класифицирана информация на някой от новите управляващи. Тя обясни това с големия списък, около 2000 души, които само по силата на избора (депутати, министри и т.н.), които получават достъп.<br /> <br /> На въпрос дали смята, че с оглед на новата стратегия по сигурността трябва цивилното и военното разузнаване да се слеят, Цвета Маркова заяви: &rdquo;Този коментар го чувам от 2002 г. Въпрос на целесъобразност е. Не бих могла да дам еднозначен отговор. Въпросът по-скоро е какво налага промяната.<br /> <br /> От промяна се нуждае нещо когато то не работи и само в случай, че анализите покажат лоша стиковка между тях или между тях и останалите органи на изпълнителната власт. Харесвам работата и на двете разузнавания и доста сериозно трябва да се мотивира една промяна.&rdquo;<br /> <br /> Председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията очаква намаляване на бюджета на комисията. &bdquo;За сметка на някои от дейностите или сключените договори ще се справим. Вероятно ще се наложат структурни промени в администрацията&rdquo;, посочи Цвета Маркова.<br />