Директорът на природен парк „Странджа" инж. Стефан Златаров е уволнен от Изпълнителната агенция по горите заради нарушения на финансовата и трудова дисциплина, съобщава БГНЕС, позовавайки се на земеделския министър Румен Порожанов.

Трудовото правоотношение на директора на природния парк е прекратено със заповед от 10 април 2018 г. По думите на Порожанов към настоящия момент Изпълнителната агенция по горите не е подавала сигнали до прокуратурата за извършени престъпления, тъй като одитните доклади не съдържали факти и доказателства в тази насока. Според проверките до момента от Изпълнителната агенция по горите и Регионална дирекция по горите в Бургас, в чийто териториален обхват попада парк „Странджа", няма нарушения при усвояването на средствата по оперативни програми, съфинансирани от ЕС, както и присвояването им от длъжностни лица.
 
Установен е размерът на неверифицираните средства на природен парк „Странджа" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." По единия от проектите сумата на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 734 058 лева, като от тях сумата на неверифицирани разходи по проекта е в размер на 105 859,06 лева и не подлежи на обжалване, тъй като Изпълнителната агенция по горите е била информирана след законовия срок за подаване на възражение.
 
По втория проект предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 7 821 000 лева, като след незабавно предприетите мерки от страна на Изпълнителната агенция по горите и възражение, остатъкът на неверифицираните разходи е в размер на 115 548,22 лева за 2014 г. и 2015 г., се казва в писмен отговор на министъра.