Д-р Кремена Стоева от БАБХ коментира в сутрешния блок на БНТ отварянето на заведенията в България от вчера.

Тя съобщи, че основно се проверява дали се спазват всички мерки, които са наложени от министъра на здравеопазването и БАБХ.

Към момента, тя информира, че няма справка как се справя бизнеса в този сектор. Причината е, че вчера – 6 май, бе почивен ден.

Д-р Стоева информира, че екип от двама души проверяват заведенията. Единият от тях е от БАБХ, а другият от РЗИ.

Относно това, че се наблюдава използването на множество затворени тераси, тя информира, че за тераса се смята, ако три стени са отворени.

Няма гратисен период за никой“, съобщи още д-р Кремена Стоева и поясни, че ако някой не може да спазва изискванията, се затваря автоматично.

На проверка подлежат и храните, сроковете им на годност, тъй като заведенията в страната бяха затворени над два месеца.