Европейската комисия препоръча днес на държавите членки от Шенгенското пространство и асоциираните към Шенген държави да удължат временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС до 15 май.

Опитът на държавите членки и на други страни, засегнати от пандемията, показва, че за да бъдат въведените мерки за борба с разпространението на вируса ефективни, са необходими повече от 30 дни, пише Оffnews.bg. 

ЕК призовава за коодиниран подход към удължаването на ограничението, тъй като "действията по външните граници могат да бъдат ефективни само ако всички държави от ЕС и от Шенгенското пространство ги изпълняват на всички граници с една и съща крайна дата и по еднакъв начин."

Ограничението за пътуване, както и призивът за удължаването му се отнасят до територията на ЕС+, която включва всички държави членки от Шенгенското пространство (включително България, Кипър, Румъния и Хърватия) и четирите държави, асоциирани към Шенген (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) — общо 30 държави.
Евентуално удължаване на ограничението за пътуване след 15 май ще бъде оценено отново "въз основа на развитието на епидемиологичната обстановка."
 "Всички държави членки успешно въведоха мерки за социално дистанциране с цел да се ограничи социалното общуване и да се забави разпространението на вируса. Ограничението на неналожителните пътувания от трети държави до ЕС допълва тези мерки по външните граници на ЕС. Макар че вече са видни окуражителни първи резултати, е необходимо ограничението за пътуване да се удължи, за да се намалят рисковете от по-нататъшно разпространяване на болестта. Не трябва да оставяме входната врата отворена, докато се опитваме да обезопасим дома си" - заяви  Маргаритис Схинас - заместник-председателят на ЕК, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот.

"С оглед на настоящата ситуация сме длъжни да поискаме удължаване на ограничението на неналожителните пътувания до ЕС. Координираните действия по външните граници са от ключово значение, но е необходимо също да работим съвместно и по вътрешните граници, за да се гарантира, че вътрешният ни пазар продължава да функционира безпроблемно и че жизненоважни продукти, като храни, лекарства и предпазни средства, могат да стигнат до мястото, за което са предназначени, без забавяне. Ще продължим да съдействаме на държавите членки по всички тези аспекти на работата" - добави комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон.

Трайно нарастване на броя на новите заразени и на смъртните случаи в целия ЕС

Оценката на ЕК на настоящата ситуация показва трайно нарастване на броя на новите заразени и на смъртните случаи в целия ЕС, както и разпространение на пандемията извън ЕС, включително в държави, от които обикновено милиони хора пътуват ежегодно до ЕС.

В този контекст е необходимо ограничението за пътуване да се удължи, за да се намали рискът от по-нататъшно разпространяване на болестта.

Според Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията рискът от предаване на заразата в общността е умерен, ако са въведени мерки за смекчаване на последиците, и много висок, ако въведените мерки за смекчаване на последиците са недостатъчни. При все това рискът от надхвърляне на капацитета на здравните и социалните системи през идните седмици е висок дори при въведени мерки за смекчаване на последиците.
От въвеждането на ограничението за пътуване през втората половина на март досега въздушният трафик на пътници е намалял почти до нула, като извършваните все още полети са основно товарни полети и полети за репатриране. Сходна тенденция по отношение на пътническия трафик може да бъде отчетена и при други видове транспорт, като фериботния, автобусния и железопътния превоз.