Време е прокуратурата да поеме сама отговорност за собственото си управление и това явно не е само мое мнение. Това каза кандидататът за главен прокурор Иван Гешев по време на изслушването си пред Пленума на ВСС.

По думите му това е мнение на почти цялата професионална общност.

„Концепцията ми е стратегия за управлението на прокуратурата в следващия седемгодишен период, в случай, че ми гласувате доверие. Тя не е научен труд и е с чисто практическа насоченост.
Снимки: Георги КОЛЕВ, БЛИЦ

Към нея не може да има претенции за висок академичен стил, както и към мен. Това е един стратегически документ. Ще започна с мотивацията си, защото това за мен е една от важните причини да бъда тук.

Първо ще кажа, че увереност, че ще се справя с отговорностите, задачите, проблемите, които биха седяли пред мен, както и че имам съответния административен капацитет ми дава дългогодишния ми стаж в правоохранителните органи и в частност прокуратурата на България, както и реалния ми управленски опит, който имам на различни нива в прокуратурата.

Ще започна с това, че част от мотивите ми да участвам в тази процедура споделих пред Прокурорската колегия.

Това беше един от първите въпроси, които ми бяха зададени. Част от мотивите съм изложил и в концепцията си“, каза още Гешев.

Той посочи, че го мотивира доверието на 11 от членовете на Прокурорскака колегия, т.е. цялата колегия.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!