Идеята е да поставим началото на един открит дебат. Ако има неразбиране за принципите на наредбата, трябва да почнем дебата отначало. Положихме усилия година и половина да чистим теми. Иска ми се днес да очертаем рамка около принципите. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов на среща с представители на бизнеса, на която се обсъжда дискусионната Наредба Н-18.

Голяма част от въпросите, които се чуват в публичната среда, предполагам се дължат на неразбиране. Наредбата постига определени цели поне като философия.


Някои използват наредбата като смокинов лист, за да прикрият погрешен начин за правене на бизнес.

Винаги идеята ни е била да направим икономиката по-прозрачна и справедлива – че всички икономически субекти са поставени на една плоскост. Когато са поставени на едни плоскост всеки икономически модел би излязъл. Събирането на повече данъци не е самоцел, заяви Горанов.

Наредбата е само инструмент за по-справедливо регламентиране при правенето на бизнес, добави той.

По думите на Горанов целта на промените не е силово налагане на определени поведенчески модели на бизнеса.

"Новите правила са насочени единствено към това търговците да отчитат реално своите обороти. Това е единственият начин да се преборим със сивата икономика.

Провели сме над 300 срещи представителите на най-различни браншове, бяха създадени три работни групи с представители на бизнеса от всички браншове. В резултат на активния диалог с бизнеса създадени алтернативни възможности за електронната търговия, за лекари и фармацевти.

Считаме, че нашата идея за ограничаване на сивата икнономика среща разбиране в огромната част от търговците и десетки хиляди търговци вече работят с устройства по наредбата, заявиха от Националната агенция по приходите", допълни той.