Пореден капан за строителния бизнес е заложен в новата методика за индексация на цените на вече подписани договори заради ръста на цените на строителните материали, горивата, разходите за труд и инфлацията в производството като цяло. Предвидено е тя да влезе в сила от 1 юли, пише "Труд".

В проекта, публикуван за обществено обсъждане на сайта на регионалното министерство, изрично е записано, че цените ще могат да се актуализират, но само ако възложителят разполага с необходимите средства за това. А както знаем в бюджета за тази година подобни средства не са предвидени.

Не е ясно и каква част от необходимите суми за индексиране на действащите контракти за ремонти и строителство на пътища и железопътни трасета, изграждане на съоръжения в областта на енергийната инфраструктура, обновяване и разширение на ВиК мрежа и други проекти ще бъдат заложени в обновения бюджет.

Така може да се окаже, че държавните дружества и публични възложители имат право да избират на коя фирма да предложат по-високи цени за вече действащи контракти и на коя да заявят, че липсват средства това да се случи.

На практика “симпатичните” могат да получат актуализация, а “неприятните” да останат по старите цени и заради високата себестойност да са принудени или да работят на голяма загуба или да развалят контрактите, плащайки неустойки.

Като във втория случай освен бизнеса ще страда и обществото, тъй като ще останат незавършени ремонти и строителства.

Още повече, че възложителите не могат да бъдат подведени под съдебна отговорност, защото индексацията не е задължителна и липсата ѝ не се счита за неизпълнение по договора от страна на възложителя, както е записано в публикуваната за обществено обсъждане методика.

Само преди седмица зам.-регионалният министър Деляна Иванова заяви пред депутатите от ресорната комисия в парламента, че е сигурно, че пари за актуализация на цените ще има за проектите, финансирани с евросредства, тъй като има излишъци по програмите. За контрактите, изпълнявани с пари от бюджета обаче, ситуацията е значително по-сложна, призна Иванова.

От бизнеса неколкократно заявиха и че са срещу предвиждания таван за индексацията, тъй като инфлацията няма такъв.

Според публикуваната за обществено обсъждане методика, той ще е 15 на сто от стойността на целия контракт, като ще могат да се актуализират цените само по дейности, които са изпълнени след 30 юни 2021 г. по договори с подадени оферти след 31 декември 2020 г.

Таванът на индексацията не е приемлив за бранша, обясни председателят на УС на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев.

“Таван не трябва да има, индексацията трябва да е правдива и да съответства на оскъпяването на крайния продукт в строителството”, заяви той. “Отделно нашето желание е нещата да се случват по-бързо, защото много фирми са буквално пред фалит”, обясни Терзиев.

За да се приеме индексацията обаче е необходимо първо депутатите да приемат промени в ЗОП, които да позволят актуализация на цените по вече сключени договори. Както и да се одобри самата методика. Което няма как да се случи по-рано от 40 дни.

Според методиката индексацията ще може да се прилага при средногодишна инфлация над 2 на сто и при инфлация над 0,5%. Строителните дейности са разделени на 6 категории, като в методологията е посочено в кои инфлацията има най-голяма тежест за оскъпяване на крайния продукт.