На празника на миньора в град Мадан Илиана Беновска попита проф. д.т.н. Николай Вълканов, председател на УС на БМГК и управляващ  „Минстрой холдинг“:
 

Илиана Беновска: Празникът на миньорите как се отразява на настроението на хората? Колко са заети в този отрасъл и колко от техните семейства имат съпътстващ бизнес?
 
Николай Вълканов: От години наред го правим празник на гр. Мадан и празник миньорски заедно с кмета и “Горубсо”. Това е един общ празник, заради поминъка на хората тук, работата им в мините на “Горубсо”. Близо 1000 души работят в рудниците и във фабриката. Това е поводът да бъдем днес заедно тук.
 
Илиана Беновска: Имате ли представа колко от брутния вътрешен продукт на региона произвеждате Вие?
 
Николай Вълканов: Не знам точно колко е, но е повече от 5% в национален мащаб това, което минната индустрия дава. Тук мисля, че е повече в Смолян.
 
Илиана Беновска: А може ли да кажете, като зам.-председател на най-голямата работодателска организация КРИБ, какво е бъдещето на минната индустрия в България, Вие сте и ръководител на Българската минно-геоложка камара?
 
Николай Вълканов: Аз ще кажа по-широко какво е бъдещето на минната индустрия в Европа. 2010 година Европа разбра, че от вносител на минерални суровини трябва да стане износител. През тази година през май месец по време на Българското европредседателство се проведе Европейски минен бизнес форум, на който бяха начертани следващите години за развитието на добива. Човечеството на света се увеличава от 5-7 милиарда и ще стигне 10 милиарда. Бъдещето е в развитието на минната индустрия с много инвестиции, със създаване на нов модел. Перспективата е голяма и трябва да се работи много здраво в тази посока. Имаме и много други полезни изкопаеми, които още не сме ги разработили в България. Правителството на Бойко Борисов миналата година прие стратегия за развитието на минната индустрия и ние сме една от малкото страни в Европа, които имат стратегия за минната индустия. Задължение на всички страни е да имат такава стратегия.
 
Илиана Беновска: Вие, като представител на едрия бизнес, по линията на корпоративната социална отговорност, как работите за развитието на професионалното образование в минната индустрия?
 
Николай Вълканов: В “Горубсо-Мадан”, “Асарел Медет”, в Челопеч се отделя особено внимание на корпоративната социална отговорност в регионите, в които живеем. От няколко години работим добре с гимназията. Имаме 60-70 ученици, които учат специалности, свързани с рудодобива. Осигуряваме им безплатен обяд, а от тази година ще имат и стипендии.
 
Илиана Беновска: Ние от “Беновска пита” по Радио К2 и Канал 3 ще започнем една рубрика за професионалното образование. Не смятате ли, че трябва да бъдат планирани тези кадри, които ще бъдат образовани професионално?
 
Николай Вълканов: Точно така, затова ги планираме и се обучават в различни специалности на рудодобива.
 
Илиана Беновска: Как оценявате управлението? Вие споменахте, че ние сме една от малкото страни в света, които имаме стратегия за минната индустрия и как оценявате тази първа година от мандата на “Борисов 3”?
 
Николай Вълканов: Аз винаги съм казвал, че правителствата на г-н Борисов винаги са били с разбиране за бизнеса и са правили така, че бизнеса да работи добре. Това е добрата данъчна рамка, която има държавата и не се променя за периода на действие на правителството, което е важно. Стабилната банкова система, която имаме. Цялото развитие на бизнеса се прави с кредити. За да може да планираш, трябва да знаеш, че имаш добра банкова система. Не на последно място е спокойствието, което има.
 
Илиана Беновска: Възраженията на опозицията БСП основателни ли са?
 
Николай Вълканов: Не, категорично. Трябва да се работи градивно. Когато се случват добри неща, те трябва да бъдат подкрепяни.
 
Илиана Беновска: Като говорите за кредити, с Българската банка за развитие ефективно ли работите?
 
Николай Вълканов: Аз работя с други банки, но няма нужда да ги рекламирам. Тя дава много добри кредити при много добри лихви. Няма проблем ако имаш добър проект, да осъществиш реализацията му. Искам да кажа за добрите отношения, които имаме с общината в лицето на кмета, който е изключително компетентен човек и професионалист.