Инж. Георгиев, смятате ли, че българските въглищни централи ще се справят с енергийния преход, или предстои масово затваряне на ТЕЦ-ове?

Уверен съм, че ще се справят. Почти всички централи на въглища са разработили подробни планове за преминаване към по-екологични горива и активно работят по изпълнението им. Мога да дам пример с топлофикациите в Русе и Перник, които до месеци започват да произвеждат енергия от природен газ чрез газови когенератори.

Това означава без въглища извън отоплителния сезон и е огромна стъпка по пътя към чиста енергия! Доколкото съм запознат, двете дружества вече обмислят инвестиции в още когенератори. И други дружества са избрали техния път за постепенна замяна на въглищните мощности с газови когенератори.

Природният газ ли е основното гориво, с което въглищата ще бъдат заменени?

На този етап, да. Дружествата работят и по проекти за въвеждане на биомаса, някои от тях дори започнаха изграждане на инсталации за производство на енергия от биогаз. Биомасата и биогазът са напълно екологични източници на енергия.

Каква е разликата между биомаса и биогаз?

Биомасата, която най-често се използва като гориво в топлофикациите, е слама, слънчогледови и оризови пелети.

Биогазът представлява газифицирана биомаса. Производството на енергия от биомаса и биогаз е напълно екологичен процес, при който не се отделят вредни вещества в околната среда. Основната разлика е, че при биогазът се постига значително по-висока ефективност в производствения процес.

Да се върнем на природния газ. Какво ще стане, ако останем без природен газ? Няма как да не си задавате подобен въпрос при положение, че много топлофикации работят на природен газ, а няколко инвестират милиони в преминаване към природен газ, което ще повиши търсенето.

Разбира се, в отрасълът се чувства сериозно притеснение, причинено от несигурността на доставките, но се надявам скоро проблемът да бъде решен на европейско и държавно ниво и да се уговорят надеждни доставки на природен газ.

Трябва бързо да се вземе решение по този проблем, защото пълно спиране на руските газови доставки в близко бъдеще ще предвизвика тежки последици за европейската икономика.

Как могат да бъдат компенсирани негативните последствия, ако се стигне до пълно спиране на руските доставки на природен газ?

Ако бъде неочаквано, вероятно ще има режим на газа за кратко. Подобни негативни последствия могат да бъдат частично компенсирани от увеличен внос на втечнен природен газ. Решение би могло да е увеличение на доставките от Азербайджан, Алжир, както и от Норвегия.

Не изключвам и врремено преминаване към въглища като мярка за ограничаване на потреблението на газ. Много държави, сред които и Германия, която е пример с нарастващия дял на зелената енергия, обявиха, че се връщат временно към въглищата, за да се справят с проблема с проблемните доставки на природен газ. Същото обявиха Италия, Австрия, Холандия и други.