Народните представители избраха Иво Атанасов за член на Съвета за електронни медии (СЕМ). Депутатите поставиха на гласуване двете кандидатури - на Атанасов и Радомир Чолаков, по азбучен ред. За Иво Атанасов гласуваха 106 народни представители. 102 бяха „за”, "против" нямаше и 4 „въздържали се”. По процедура трябваше да се гласува и кандидатурата на Чолаков. Гласуваха 89 народни представители, „за” - 8 , „против” – 6, „въздържали се” – 75.
Депутатите не приеха да се добави в проекта за решение текст - изборът да влезе в сила от момента, в който е публикуван в &quot;Държавен вестник&quot;. Предложението беше направено от зам.-председателя на Народното събрание Мая Манолова. Самият Иво Атанасов коментира от парламентарната трибуна избора си така: &quot;Благодаря на вносителите на кандидатурата ми. Не смятам, че сме били неравнопоставени двамата кандидати за член на СЕМ. И двамата сме били в политиката не като мажоритарно избрани кандидати, а чрез една или друга политическа партии. Не е забранено на членовете на СЕМ да членуват в политически партии. Забранено е да бъдат в ръководните органи на партиите и то на изборна длъжност. Няма защо да търсим противопоставяне.&quot;<br /> <br /> &quot;Независимостта на регулаторния орган се осигурява чрез ротации &ndash; на две години става промяна на членове на СЕМ от парламентарната и президентската квота. Част от осигуряването на независимостта и обективността е в това, че отделните членове не се отчитат пред Народното събрание. Всички досегашни мнозинства, идвайки на власт, са променяли състава на СЕМ, за да сменят всички лица в него и по този начин да си гарантират медиен уют. В цялата история на България има едно-единствено изключение и то е през 2005 година. Минаха обаче 4 години и в началото на предишния мандат видяхме отново тази порочна практика. Съветът за електронни медии се произнася по съдържание. Трудно ми е да приема намеците за провинциализъм, свързани със споменаването на моя роден град Кюстендил&quot;, каза още Иво Атанасов.&nbsp;/БЛИЦ