Българският бизнес ще получи информация как може да се възползва от финансиране по "Планът Юнкер". В понеделник, 16 януари, от 10:30 ч. в София, хотел "Балкан", ще се проведе конференция на тема "Планът Юнкер - възможности и резултати. Фондът на фондовете - нов подход в управление на средствата от ЕСИФ". Форумът се организира от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ. На форума ще присъстват над 250 представители на големи компании, които са членове на най-голямата работодателска организация в страната.

Конференцията ще бъде открита от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев. На нея ще участват вицепремиерът Томислав Дончев и министрите Владислав Горанов, Лиляна Павлова, Ивелина Василева, Десислава Танева и Зорница Русинова, както и представители на Европейската комисия, Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Българският бизнес може да се възползва от над 33,5 млрд. евро до края на 2020 г. по "Планът Юнкер". Но един от основните проблеми пред бизнеса е липсата на опит и детайлна практическа информация за "Планът Юнкер". За да осигури нужната информираност на своите членове, КРИБ организира форума в понеделник. На конференцията детайлно ще бъдат представени възможностите, които финансовите инструменти предоставят и в частност дейността на Фонда на фондовете и спецификите на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

Подробна презентация по темата ще направи Илияна Цанова, зам. управляващ директор на ЕФСИ. Възможностите за финансиране от ЕИБ ще представи Венера Ганджова от банката, а Хуан Кампос ще презентира дейността на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси.

Ще бъде представена детайлно и дейността на Фонда на фондовете, както и възможностите, които той предоставя пред българския бизнес, от министъра на финансите Владислав Горанов и от Валери Белчев - член на УС и изпълнителен директор на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ).

В края на конференцията екипът лектори от Брюксел ще проведе индивидуални консултации за членове на КРИБ.

"Планът Юнкер" е отговорът на Европа на последствията от тежката финансова криза. Той осигурява значителен финансов ресурс, който да създаде възможности за инвестиции, да намали ограниченията за инвеститорите, като осигури гаранции за рискови проекти, така че да мобилизира частни инвестиции. Именно финансовите инструменти са актуалният подход за финансиране – те създават възможности за мобилизиране на допълнителни публични или частни инвестиции за преодоляване на несъвършенствата на пазара, като съчетават и предимствата на повторното използване на средствата в дългосрочен план. Фондът на фондовете (ФМФИБ) опосредства процеса за по-ефективно управление на финансовите инструменти в страната, като в рамките на фонда предстои създаването и на специално Звено за консултации и във връзка с възможностите на "Планът Юнкер".