15 студенти по Археология от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" започват да работят на Никополис ад Иструм, предаде кореспондентъ на БЛИЦ в старата ни столица.
Всички от тях са 2-ри курс и това е част от задължителната им практика по специалността. Доц. Ваня Дончева ще е представителя на университета, а от страна на Регионалния историческия музей ще се включи Павлина Владкова. Ще се проучва западния комплекс на агората, където има две сгради с неизяснено засега предназначение. Първият строителен период е датиран към 2-ри век, времето на Траян и следващия император Хадриан. Проектът е финансиран от Регионално историческия музей и великотърновския университет. /БЛИЦ