"Топлофикация Перник се включва в подписката за закриване на шламохранилището. Капацитетът на това шламохранилище е изчерпан много отдавна", това съобщи Любомир Спасов, директор на Топлофикация Перник.

"Поради тази причина в продължение на 2 години съгласувахме с всички институции това да бъде закрито. Още 2 години сдружение „Съседите – искаме законност“ обжалват проекта, което го забави още повече.

Ние сме поставени в абсурдната ситуация да обясняваме защо не сме закривали шламохранилището. Реално от 4 години се борим за същото, но то ще бъде възможно, когато се стартира изграждането на новото.

Държавата може да съкрати процеса на възражения в подобни случаи, когато въпросът е от сериозен обществен интерес. Ние нямаме дейността на НПО-тата и свободата им да изразяват мнението си, но не бива да се спира работата по важите проекти, заради тях.

Нашата цел е да се изгради ново шламохранилище. Стига да получим разрешение, в рамките на няколко месеца ще се справим. В този и в много други случаи, ставаме жертва на изкуствено противопоставяне, което не е от полза за никого. Държим за всички да е ясно, че интересът на перничани е и интерес на Топлофикация Перник. 

Ние искаме да се борим заедно рамо до рамо, както с жителите на Калкас, така и с тези на Перник. Искаме процедурите да вървят по-бързо, да ни се даде възможност да затворим настоящото шламохранилище и да ползваме новото", допълни Любомир Спасов.