Извършихме по-голямата част от съдебните реформи – това заяви министърът на правосъдието Миглена Тачева при откриването на Петия Балкански правен форум в столицата.

Все пак правосъдният министър си призна, че някои от нормите не работят добре, като стремежът е те да се усъвършенстват. Министър Тачева призна за съществуващи проблеми по борбата с корупцията. Целта е нещата да се подредят така, че бизнесът и гражданите в държавата да се чувстват добре и сигурни. Министърът на правосъдието Миглена Тачева откри днес в „Шератон-София” семинар за представяне на Общата рамкова програма на Европейската комисия „Основни права и правосъдие за периода 2007-2013 г.”.
"Още от самото начало значението на програмите е за изграждането на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие, основано на демократичния принцип на спазване на основните права и свободи и на правовата държава”, каза министър Тачева пред участниците във форума.
Министър Тачева изтъкна доброто сътрудничество при осъществяване на програмите на ЕС с неправителствените организации. Тя даде за пример Обществения съвет от правни неправителствени организации, който бе създаден към министъра на правосъдието с цел засилване на контрола и ролята на гражданите при осъществяване на съдебната реформа, осъществяването на прозрачност при вземане на решения и разработването на открити процедури и правила на работа.
На форума експерти от Европейския съюз разясниха пред участниците в семинара основните моменти в разглежданите проекти и начините да се кандидатства за финансиране по програмите./ БЛИЦ