Постъпленията от електронни винетки и тол такси от въвеждането на електронната система на 1 януари 2019 г. до 8 декември 2020 г. са общо 753 599 410,30 лв.


Прогнозата на Националното тол управление е до края на тази година приходите от електронно таксуване на тежкотоварните автомобили да достигнат около 129 млн. лв., което сравнено с постъпленията през миналата година от е-винетки за МПС над 3,5 тона показва ръст от около 6 %.

Увеличението на постъпленията е въпреки намаляването с почти 30% на средните превозни разстояния от МПС над 3,5 тона по време на извънредното положение заради пандемията от COVID-19 и реалното таксуване само на 3115 км републиканска пътна мрежа.

Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

От 1 януари 2019 г. до 8 декември 2020 г. са купени 13 343 119 електронни винетки на стойност 650 249 781 лв.

Приходите от тол такси от въвеждането им на 1 март 2020 г. до 08.12.2020 г. са 103 349 629,30 лв. За същия период са продадени 2 455 599 маршрутни карти за 43 283 303,09 лв. и са подадени 261 824 224 тол декларации от Националните доставчици на услуги на стойност 60 066 326,21 лв.

Данните показват, че предпочитаното средство за таксуване на тежкотоварните автомобили са маршрутните карти, с които оперира Агенция „Пътна инфраструктура".

Министърът посочи, че първоначалният вариант за толуване включваше 10 800 км републиканска пътна мрежа.

Следващият вариант, който беше предложен, беше за магистрали, първи и втори клас пътища с обща дължина 6050 км и с определени тарифи, като българските превозвачи поискаха плавно и поетапно въвеждане на тол системата, така че да бъдат подготвени.

Петя Аврамова напомни, че 3 месеца след въвеждане на тол системата трябваше да бъдат направени анализ и повторен разговор с представителите на българските превозвачи.

Трябва да се има предвид и фактът, че след въвеждането в търговска експлоатация на тола бе обявено извънредно положение на територията на страната, свързано с разпространението на COVID-19.

За трите месеца на извънредно положение нямаше как да бъде направен обективен анализ и да се прецени необходимостта от повишение на тарифите и обхвата на тол системата.

Този фактор е безпрецедентен в световен мащаб и безспорно оказва влияние върху интензивността на преминаванията по платената пътна мрежа на превозните средства.