За 14-и път София е домакин на конференция "Сигурността в Югоизточна Европа". Организатори традиционно са Министерството на вътрешните работи, Асоциацията на полицейските началници и Центърът за балкански изследвания към Университета за национално и световно стопанство.
 

Тази година форумът се провежда онлайн и под мотото "Императиви за преосмисляне". Участие в конференцията вземат утвърдени специалисти, ръководители на основни структури в сектор "Сигурност", представители на дипломатически мисии и на неправителствени организации. 
  
"Сигурността в Югоизточна Европа и в частност – на Западните Балкани, винаги е била приоритет на българското правителство и на МВР. Геостратегическата специфика на нашия регион естествено се вписва в маршрутите, използвани от международната престъпност. Изправени сме пред редица общи предизвикателства – организирана и тежка престъпност, тероризъм, нелегална миграция и др. Безспорно, новото сериозно предизвикателство пред сигурността през 2020 г. е разпространението на COVID-19" – отбеляза при откриването министър Христо Терзийски.
 
Въз основа на натрупания досега опит, за пореден път можем да подчертаем решаващото значение на преките контакти, ранното предупреждение, навременния обмен на информация и засиленото сътрудничество като цяло в условията на една безпрецедентна криза – подчерта той и пожела ползотворни дискусии в рамките на конференцията.
 
Заместник-министърът на външните работи Милен Люцканов, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, председателят на Асоциацията на полицейските началници Румен Стоилов, посолството на Федерална република Германия (настоящ председател на Съвета на Европейския съюз) също поздравиха участниците.
 
Акцент в това издание на конференцията е поставен върху императивите за преосмисляне на рисковете и заплахите за сигурността в района на фона на COVID-19 пандемията.
 
В този смисъл и основните доклади са фокусирани върху пандемията и икономическата сигурност, геостратегическите интерференции в Черно море и регионалната сигурност, енергийната сигурност в контекста на пандемичната геополитика, евентуалните промени за Югоизточна Европа след президентските избори в САЩ.
 
Участниците  ще споделят свои виждания за състоянието, рисковете и предизвикателствата пред сектор "Сигурност" за противодействие на терористичните заплахи, организираната престъпност и опазването на обществения ред, предвид адаптивността на престъпността в условията на пандемия.