Професия "домоуправител" предвиждат промени в Закона за етажната собственост, приети на първо четене от парламента, които бяха внесени от депутата от "Атака" Николай Пехливанов. Парламентът прие и още един проект за изменения в този закон - на Министерския съвет.
Според Пехливанов с професионални управители, които могат да бъдат физически или юридически лица, ще се повиши качеството на управление и поддържане на сградите. Депутатът предлага още към Министерството на регионалното развитие и благоустройството да има регистър, в който да се вписват хората с право да изпълняват тези задължения. Като си платят такса по тарифа на МРРБ те ще получават и съответното удостоверение. <br /> <br /> За новопостроените сгради предложението е да има временен управител, но не за повече от шест месеца, докато се събере общо събрание на собствениците и избере професионален домоуправител. <br /> <br /> В проекта на Министерския съвет се предвиждат улеснени процедури за свикване на общото събрание. Предлага се в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното общо събрание, то да може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател. <br /> Уточнено е, че сдружение може да се създаде от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части от етажната собственост. <br /> <br /> С промените се регламентира и ползвателите в сграда в режим на етажна собственост да имат същите права, както и собствениците. Записано е, че правомощията или част от тях на управителния съвет и управителя могат да бъдат възлагани на физически или юридически лица, които не са собственици. <br /> Разширява се кръгът на хората, които могат да бъдат избирани за членове на управителния съвет и на контролния съвет. Те могат да бъдат посочени и от