Синдикатът на недоволните служители на МВР вече е факт. Учредителното събрание е било в неделя в Стара Загора и на него са участвали 86 полицаи от всички структури на вътрешното министерство, пише Mediapool. Приет е устав и е избран Управителен съвет от 15 души, както и петчленна контролна комисия .
За председател на управителния съвет е избран Иван Павлов, който е част от групата за преговори с ръководството на МВР. В полицейските форуми се уточнява, че избраното ръководство е временно. Предстои провеждането на първия конгрес на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР), който ще подготви следващ за прецизиране на устава, приемане на правилници и избор на постоянно действащо ръководство и контролна комисия.
Предстои регистрацията на синдиката в съда.
Главната цел на СФСМВР ще бъде отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси на членовете си. Федерацията е юридическо лице, учредено в частна полза, по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като синдикална организация.
Преди седмица от полицейската контактна група, преговаряща с екипа на Михаил Миков, обявиха, че от шест поставени искания окончателно съгласие е постигнато само по едно - правото на служителите на реда да имат синдикална организация. По останалите искания, които са свързани с финансови въпроси, няма никакво развитие.
Още тогава от контактната група заявиха, че демонстрациите ще продължат до пълното удовлетворяване на исканията, най-важно от които е увеличение на заплатите.
Учредителите на синдиката са приели декларация, с която заявяват, че продължават изцяло да отстояват исканията си и призовават политическото ръководство на МВР да прояви отговорност и експедитивност при решаване на поставените въпроси.
Срокът, който полицаите дадоха на политическото ръководство, обаче изтича. Поради тази причина декларацията се обръща към всички полицаи "да се включат в националните протести, които ще започнат на 15 март в София, в градинката до посолството на Чехия, в качеството й на ротационен председател на Съвета на ЕС". /БЛИЦ