През третото тримесечие на 2020 г. бяха отчетени по-голям брой сделки с имоти в големите градове на страната спрямо същия период година по-рано, пише profit.bg.

Ръст от 13% се отчита в Пловдив, докато в Стара Загора се наблюдава повишение в сделките с 9%.

Със 7% повече покупко-продажби бяха регистрирани във Варна, докато ръстът е минимален в Бургас (2%) и София (1%).

Изнесените данни от НСИ сочат, че повечето сделки са съпроводени и с повишение в цените на недвижимостите.

През третото тримесечие на миналата година цените на жилищата са се повишили с 3.2 на сто спрямо тримесечие по-рано, както и с 4.8 на сто спрямо година по-рано.

По-сериозно поскъпване се наблюдава при съществуващите имоти (5.6% спрямо 12 месеца по-рано), докато новите жилища добавят 3.5 на сто за последната година до 30 септември.

Какво се случва в големите градове на страната, или тези с население от над 120 хил. души?

 

Ремонт превърна 30 квадратен апартамент в приказен дом!

 

Трето тримесечие на 2020 г.

Най-сериозен ръст се отчита в столицата (6.4%), като новите имоти поскъпнаха с 5.4 на сто, а съществуващите с 6.9 на сто.

Имотите в Русе и Стара Загора добавиха 3.1 и 2.3% в периода от 1 юли до 30 септември, докато в Пловдив се отчита ръст от 1.3 на сто.

Минимални повишения има и във Варна и Бургас, където недвижимите имоти отчитат ръст от съответно 1.1 и 0.9 на сто спрямо второто тримесечие на 2020 г.

Спрямо година по-рано

Единствено във Варна се отчита спад в цените на имотите спрямо година по-рано, сочат още изнесените данни от НСИ. Намалението е от 1.2 на сто, като при новите имоти се отчита поевтиняване с половин процент, докато при съществуващите – с 1.6 на сто.

Ръст от едва 0.1 на сто е отчетен в Пловдив, докато в Русе и Стара Загора се наблюдава поскъпване от по 5.3 на сто.

Имотите в Бургас добавят 7.4 на сто спрямо цените от преди 12 месеца, а най-голямо поскъпване е отчетено в София – 8.6%.

По-сериозно повишение - както в Бургас, така и в столицата, има при съществуващите имоти, добавили 8.9 и 9.4 на сто, докато новите жилища повишиха цените си с респективно 5.6 и 7.9 на сто.