Депутатите приеха удължаването на действието на бюджета за 2021 г. Той ще важи до края на март, когато се очаква да бъде приет новият бюджет.

С това решение се урежда изплащането на компенсациите за пенсионерите, които през януари получиха по-ниски общи доходи от преизчислена пенсия и COVID добавка спрямо декември миналата година. Върху COVID добавката няма да може да се налага и запор по предложение на омбудсмана Дияна Ковачева. Предложението и беше внесено от шефа на бюджетната комисия Любомир Каримански при гласуването вчера в ресорната комисия.

Депутатите приеха също възнагражденията за личните асистенти да се изчисляват с по коефициент 1.4 от минималната заплата. Досега той беше 1.2.

С удължаването на бюджета се отблокират и ваучерите за храна, които не можеха да се отпускат заради забавянето на бюджета. Към момента тяхната стойност е 80 лева. В бюджета за тази година тяхната стойност ще бъде увеличена на 200 лева и с тях ще може да се плаща и ток, парно и вода.

С приетия законопроект се удължават разпоредби от държавния бюджет, бюджета на здравната каса и този на държавното обществено осигуряване. Така на практика размерът на минималната работна заплата, на максималния осигурителен доход, на обезщетенията за безработица и други се запазват до март.