Изкуствата и културните дейности се случват по много различни начини, на разнообразни места. От специално изградени обекти, до реконструирани сгради и обществени пространства, планирани за културни събития. Тяхната поддръжка в София се осъществява посредством Специализирания общински приватизационен фонд, чийто председател на Съвета за управление е Орлин Алексиев.
Когато говорим за „културна инфраструктура“, имаме предвид сградите, структурите и местата където културата може да бъде, на първо място, консумирана. Това са местата където хората могат да наблюдават определено културно събитие или да участват в него, а  културата бива демонстрирана, експонирана или продавана. Пример за подобен тип помещения са музеи, галерии, театри, кина, библиотеки, места за музика и исторически културни обекти.

На второ място, това са места за творческа продукция, където се създава изкуство, обикновено от художници, изпълнители, производители или дигитални артисти. Такива са например творчески пространства, репетиционни, студиа за запис на музика, филмови и телевизионни студия.

Обхватът на културната инфраструктура е богат и дефиницията включва пълния набор от помещения и места, в които се извършва някаква културна дейност.
В световен мащаб всеки един град, разработва стратегия за осъвременяване и развитие на културната инфраструктура, като в част от проектите се включва и имплементирането на съвременните технологии в използването на тези пространства.

Процесът навсякъде преминава през няколко основни етапа:
Локализация на културната инфраструктура в града
Планиране и създаване на нова инфраструктура
Подпомагане на културата в риск
Увеличаване на инвестициите
Интегрирането на политика, която да подпомага устойчивото развитие на културата и творческите индустрии

Осигуряване на обучения и работа в мрежа.
Като модерен и космополитен европейски град, София се старае да насърчава развитието на културата и изкуствата. Ето защо Столична община има за цел да разкрие и използва потенциала на изкуствата, културата и творчеството в града, като приоритетните области, в които работи, са в посока на развитие на инфраструктурата във всичките ѝ аспекти – материална база, информационни дейности, финансови инструменти и човешки ресурси. Прилагането на иновации и проактивното отваряне в културните процеси, също е сред приоритетите на Столична община, а фокусирането върху образованието и способността за активно развитие и участие, заема челно място сред целите за развитие.

За да осъществи тези цели и проектите, свързани с тях, Столична община разчита на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ). Благодарение на средствата, предоставени от него могат да се осъществят ремонти в общински сгради, в които са настанени читалища; да се извършат строително-монтажни работи и да се закупи апаратура за общинските театри; да се ремонтират и преустроят помещения в художествени галерии и да се извършат ремонтни дейности в други общински сгради с културно, образователно или просветно предназначение. Това сподели председателят на Съвета за управление на СОПФ Орлин Алексиев.

Съветът за управление на СОПФ извършва функционалното управление на Фонда и се състои от 14 души – 9 общински съветници, четири заместник-кмета, определени със заповед на кмета на Столична община и главният изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация.

От 2011-а година като председател на СУ на СОПФ е назначен Орлин Алексиев – общински съветник, понастоящем председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет и член на Постоянната комисия по икономика и собственост на Столичния общински съвет.
 


ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!