Повече от половината от учителите не са получили договорените допълнителни плащания. Това показва проучване на Синдикат "Образование" по повод изпълнението на националния и общинските колективни трудови договори по времето на дистанционното обучение в образователните институции.

Повод за проучването са многобройни сигнали от страната за неизплащане на допълнителни плащания и изчерпване на платения отпуск на учителите. В анкетата са участвали близо 5000 участника.

От Синдикат "Образование" напомнят, че по време на извънредното полоежение до сега образователната ни система е преминала изцяло на дистанционно обучение.

Социалните партньори и МОН са се договорили да се гарантират работните заплати на учители и служители и всички допълнителни плащания и отпуски по колективното трудово договаряне. Това станало и със заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев.

За съжаление на българските учители, много директори и началници на регионални управления не са създали организация да се изпълни разпореждането на МОН за плащанията към работещите в системата на средното образование, отбелязват от Синдикат "Образование".

Според анкетата на 56,4% от учителите в училищата не са изплатени лекторски часове, на 8,5% са частично изплатени и само на 30,9% са напълно изплатени.

Традиционното плащане за 24 май също е поставяно на карта. 31,5% от учителите в училища са получили това плащане в пълен размер, на 23,4% е изплатено в намален размер и на 45,1% не е изплатено това важно за авторитета на учителя плащане.

Според изследването още по-лошо изглеждало отношението към учителите в предучилищната степен, където 80,8% не са получили плащане за 24 май, 11,1% са получили в намален размер и само 8,2% от работещите педагогически специалисти са получили договорената награда, която не впечатлява с размер, но демонстрира признание.

49,4% от учителите в страната отговарят, че не са им изплатени допълнителни плащания, а останалите 50,6% са получили договореното в КТД.
Според изследването общо в училищата 8,8% от работещите са с изчерпан вече платен годишен отпуск.

35,7% от учителите в детските градини алармират, че са с изчерпан годишен отпуск, а останалите 64,3% все още имат някакъв резерв. При непедагогическия персонал в детските градини 22,7% от служителите са с изчерпан платен отпуск.

Синдикатът е препоръчал на регионалните си структури да започнат своевременни преговори за подписване на анекси към общински договори с 20 дни допълнителен платен отпуск за работещите в предучилищното образование педагогически специалисти. Тази хипотеза ще бъде разгледана и при подписването на новия отраслов КТД.

Синдикат "Образование" е поискал институционална информация от МОН относно плащанията към работещите в системата и ще бъде безкомпромисен относно директори и началници на РУО, които пренебрегват заповедите на министъра на образованието и колективното трудово договаряне.

По информация на синдикални структури в страната матурата е започвала при отлична организация и спазване на повишените изисквания на здравните власти за опазване на живота и здравето на ученици, учители и родители. На този етап нямало никакви сигнали за трудности в организацията.