От организацията "Будни студенти" обявиха, че са сигнализирали институциите заради доц. Наталия Киселова. Във фейсбук страницата на организацията, се посочва, че са входирани питания по ЗДОИ до всички държавни учреждения, с които тя има отношения.

Ето какво посочват от "Будни студенти":

"В серия от наши разкрития по темата с „великата“ преписвачка Наталия Киселова ви показахме как е копирала цели изречения, параграфи и страници от различни научни трудове, за да си напише книгата Политически права на българските граждани. София, Сиела, 2017 за своята доцентура.

Поредна седмица няма нито звук като отговор от всички институции, които трябваше да се сезират и да вземат адекватни мерки за нейното плагиатство: най-вече Академия на МВР, СУ „Св. Климент Охридски“, където тя преподава.

Показахме ви нагледни примери за плагиатство като дори има процент на копиране от дипломни работи на студенти в двете учебни заведения.

Ние „Будните студенти“ решихме и входирахме питания по ЗДОИ до всички държавни учреждения, до които Наталия Киселова има трудови и други отношения. Изпратихме запитвания до Академия на МВР, СУ „Св. Климент Охридски“, министерство на правосъдието, Народно събрание на Република България и Президента.

Зададохме следните въпроси:

1. В кои работни групи участва доц. д-р Наталия Василева Киселова, от кого е определена/назначена да участва в тези работни групи и на какво основание.

2. Какви действия са предприети или ще бъдат предприети от Вашата институция спрямо доц. д-р Наталия Василева Киселова с оглед на изнесените в медиите данни и информация, будещи сериозни съмнения и обосновани предположения за извършени от нея престъпления против интелектуалната собственост по чл. 172а (интелектуално пиратство/контрафакция) и чл. 173 (плагиатство) от Наказателния кодекс във връзка с издадената през 2017 г. книга „Политически права на българските граждани“, въз основа на която тя е получила академичната длъжност „доцент“.

Припомняме, че Наталия Киселова е плагиатствала от следните научни произведения:

-„Медиите и демокрацията“ с автор Джон Кийн, издадена в София от издателство ЛИК през 1999 г., „Медиите в Европа“ с автори Милко Петров, Мария Попова и Мария Вазински, издадена във Велико Търново от издателство „Фабер“ през 2012 г.,

-„Въведение в Конституционното право“ с автор проф. д-р Евгени Танчев, издадена в София от издателство „Сиби“ през 2003 г. Проф. д-р Евгени Танчев е преподавател по Конституционно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бивш Председател на Конституционния съд на Република България и бивш ръководител на катедра „Конституционноправни науки“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“,

- „Правна рамка и регулация на вестникарската дейност в България (1879–1947)“ с автор Тодор Панайотов, публикувана на уебсайта на Нов български университет (НБУ),

- онлайн изданието „Конституционноправни аспекти на свободата в медийната дейност“ с автор доц. д-р Райна Николова, публикувано на уебсайта на Нов български университет (НБУ), страници 1-16. Доц. д-р Райна Николова е преподавател по административно право и процес в Нов български университет,

- Доклад относно състоянието на правната среда за реализирането на референдуми в Република България (докладът е изготвен в изпълнение на проект „Strengthening Direct Democracy Legal Instruments through Bulgаrian-Swiss Partnership”. Проектът е реализиран от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (с Председател Даниела Божинова – докторантка на проф. Евгений Дайнов в НБУ) в партньорство с Център за изследване на пряката демокрация – Арау, Швейцария и се финансира от Българо-швейцарската програма за сътрудничество),

-„Конституционни основи на института на предложенията, сигналите и жалбите“ - Маргарита Чешмеджиева, Доклад, Комисия по петициите (уебсайт на Европейския парламент).

Всички тези автори трябва да се чувстват силно засегнати, защото техният труд е ограбен, за да може една плагиатка да стане фалшив доцент. Всички те могат да си потърсят права и ние „Будни студенти“ ще направим всичко възможно да ги запознаем!

Следва продължение …."

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук