Днес, 22 ноември 2019 г., магистратите и служителите от Специализирана  прокуратура изразиха подкрепа на изразено становище от Асоциацията на прокурорите в България по повод опита за политизиране на избора за главен прокурор на Република България.  

Декларацията е адресирана до Висшия съдебен съвет, до Президента на Република България и до Инспектората на Висшия съдебен.  

Текстът на декларацията на прокурорите от магистратите и служителите от Специализирана  прокуратура публикуваме в прикачения файл.

ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
КОПИЕ:

до ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ИНСПЕКТОРАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОЧКОВА,

Прокурорите, следователите и съдебните служители при Специализирана прокуратура подкрепят напълно позицията на Асоциацията на прокурорите в България, изразена в становище на управителния им съвет към Вас.

Свидетели сме на безпрецелентна намеса на определени политически кръгове в независимостта на съдебната власт.

Прокуратурата на Република България е призвана да защитава правата и законните интереси на българските гражданите, като събитията от последните седмици й създават значителни затруднения да изпълнява това свое задължение.

По никакъв начин не трябва да се допуска професионалните и юридически критерии за избор на главен прокурор на Република България да бъдат пренебрегвани.

Специализирана прокуратура изразява пълна подкрепа на становището от страна на Асоциацията на прокурорите в България, че е недопустимо съдии да осъществяват влияние в процедура за избор на главен прокурор, какъвто е духьт на промените в закона.

Благодарим на членовете на Прокурорската колегия при Висшия съдебен съвет, че по време на дискусиите за избор на главен прокурор се отстояваха изцяло позициите на магистратите в Прокуратура на Република България.

С УВАЖЕНИЕ,
ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА