Отиде си най-известната добруджанка - Рада Въртунинска.

Тя бе от хората за които важи девиза – достатъчно е един човек да има наоколо, за да запали всички останали.

Въртунинска бе незаменим амулет за културния живот в Добруджа. При нея нямаше делник - празник, всички дни трябваше да бъдат изпълнени с дейност, енергичност и радост. Затова и  нямаше чувство за годините си – родена е в 1932 г.

Тя написа книги- теми, каквито никой критик досега не би посмял да  захване:

„Влияния и подобия в творчеството на Йордан Йовков и Николай  Гогол“.

„Звукови вибрации в имената на Йовковите герои“,

„Паралели и ракурси в живота и творчеството на Дора Габе и Анна Ахматова

Написа още 15 книги – краеведски изследвания, романи,  стихове, спомени и литературна критика, между които са: „12 апостоли и 1 лястовица“, „Добруджански акордеонисти”, „Когато горяха кладите“... Нейни стихове са преведени на руски език и включени в „Антология на българската поезия“, Москва, 2007 г.

Рада Въртунинска беше заместник-председател на Сдружението на писателите в Добрич от неговото създаване и член на редакционната колегия на списание „Антимовски хан“. Членуваше в Съюза на учените в България. Получила е многобройни награди и  всички степени на ордена „Кирил и Методий“.

Работила е в Окръжната библиотека, Държавен архив и Окръжния съвет за култура като директор на Центъра за художествена самодейност в Добрич.

Добруджа ще пази спомена за Рада Въртунинска, светла личност, която пазеше в сърцето си всички добродетели на родната земя.

Светла да е паметта за нея.

Опелото ще бъде на 26 март от 11 часа в Добрич.

Савка ЧОЛАКОВА