Падна мистерията с нововъведението в градския транспорт в Благоевград. Както БЛИЦ писа пътници на автобус по линия №2 в Благоевград са били изненадани да чуят съобщаване на български и английски на коя спирка спира автобусът и коя спирка следва.

Информацията е на запис и е доста атрактивна, защото „Автобусна спирка ЗМК“ е преведена на английски като “bus stop ZMK“, а спирка „14-ти полк“ на английски звучи като “bus stop fourteen POLK”.

Регионалният представител на BUSTEC S.r.o. Марио Евстатиев обясни пред БЛИЦ защо това е така.

"Системата за информация на пътниците, монтирана в автобусите на фирма "Струма 11" ООД е изградена и се поддържа от чешката компания BUSTEC S.r.o. и всички реквизити - визуална и гласова информация са изработени съгласно най-високите стандарти.

Английският превод е дело на радиоводещия и преподавател в Американски университет - Благоевград Николай Вачев и е съобразен с международните стандарти.

За гражданите може да звучи странно, но имената на спирките се превеждат само тогава, когато представляват имена на даден обект или самите те са важни обществени или туристически обекти. В останалите случаи, името на спирката се произнася така, както е изписано на спиркознака. Моделът на гласовото оповестяване е аналогичен на използваните билингвални съобщения в град Виена", посочва Евстатиев.