Тодор Христов Живков, който управлява България 35 години (1954 - 1989) е роден преди 105 години на 7 септември. Речта, която ще чуете, е произнесена преди 10 ноември 1989 г.
В нея обаче е очертан моделът, по който ще протече преходът в България, както и трансформацията на политическата власт на БКП в икономическа. Живков откровено се отрича от социализма и го нарича недоносче.

Този запис е подбран от Гласове. Потресаващи истини за Социализъма и Империализама. Без никакви илюзии. Гледайте и слушайте.