С регистрация в платформата MyCompetence.bg, всеки човек получава безплатен достъп до над 20 електронни обучения в различни области, тестове за оценка на компетенции, инструмент за самооценка, чрез който да определите степента на владеене на изискваните за конкретна длъжност умения, както и много други възможности. Това съобщиха от Агенцията по заетостта.

Идеята на новоразработената платформа е да бъдат подготвени и обучени, хората, на които им предстои да започнат работа или пък искат да надградят знанията си в определен сфера.

My Competence е единствената национална информационна система в областта на управление на човешките ресурси в България и е подходяща среда за всяко едно лице, което би желало да развива своите компетенции, като заедно с това оценява знанията и уменията си.

За безработните хора, регистрирани в бюрата по труда, платформата е и начин за формиране на Личностен профил в информационната система на Агенцията по заетостта, през който да се осъществява и комуникацията с трудов посредник.

За тези от Вас, които все още не са се регистрирали в платформата, ние ще го направим служебно. Достатъчно е само да се свържете с трудовия си посредник по телефона и да продиктувате e-mail си. В отговор ще получите активационен линк към web-приложението Личностен профил и платформата MyCompetence.

Агенцията по заетостта има готовност в рамките на кампанията да публикува на сайта си и други лесно достъпни форми за самоподготовка или самообучения за възстановяване и развиване на личностните умения на хората, които да ги подпомогнат за прехода им от престой вкъщи към трудов ритъм и работна среда.