До 14 дни след закриването на специализираните органи на правосъдието, работещите в тях съдии и прокурори ще подават молби до ВСС за назначаване на нова или връщане на предишна длъжност.

Това предвижда законопроект на Министерството на правосъдието, предложен за обсъждане днес.

Висящите дела в спецсъда или Апелативния спецсъд, по които няма разпоредително заседание, ще се пратят за разглеждане от окръжните съдилища и съответните апелативни съдилища.

Започналите вече дела ще бъдат гледани в Софийския градски съд (СГС) и съответно в Софийския апелативен съд (САС) от същия съдебен състав. За целта съдебните състави ще се командироват в СГС, съответно в САС, до приключване на производствата.