Служебното правителство тихо е увеличило заплатите на служителите в националните паркове с 10%. Това сочи справка на „Флагман“ със стенограмата от заседанието на Министерския съвет (МС) на 24 ноември. Тогава по предложение на министъра на околната среда и водите Асен Личев е гласувано съответно постановление.

„С предложения проект се предлага вътрешнокомпенсирана промяна между утвърдени разходи по области на политики и бюджетна програма „Администрация“, без да се извършва промяна на общите разходи по бюджета на МОСВ“, обръща се Личев към премиера и другите членове на МС.

„Трябва да ви гарантирам, че с този проект въобще не се накърнява националният бюджет. Основно две са нещата, които се променят. С изненада, когато се качих в Национален парк „Рила“ преди две седмици, забелязах, че предишната администрация на „Борисов 3“ са забравили да увеличат заплатите на служителите в националните паркове.

Затова едната част са предвидени за увеличение с 10 процента на заплатите на тези служители. Другата част е за посрещане на нуждите на администрацията“, добавя Личев.

След това точката е гласувана без дебат.

Справка в Системата за правна информация показва, че с въпросното постановление разходите по перо „Администрация“ се увеличават с 1 130 999 лв.

За сметка на това намалени са разходите за „Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост” с 695 872 лв. и за „Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда” с 435 127 лв.

Любопитен момент е, че преди пет дни министър Асен Личев бе цитиран от пресцентъра на МОСВ: „В бюджета за 2022 г. е предвидено увеличение с 20% на заплатите на служителите в националните паркове, с което се надявам да се постигне справедливост по отношение на заплащането с другите колеги.“

Всъщност въпросният бюджет се готви от служебния кабинет, а предвид нагласите в „Продължаваме Промяната“ той едва ли ще се гласува от Народното събрание.

Вероятният бъдещ финансов министър Асен Василев смята, че парламентът следва да се занимава само с бюджет, изработен от редовно правителство.