Разговарях с вносителите на обвинителния акт, прокурорите от специализираното звено „Антикорупция” и мога от тяхно име да кажа, че незабавно ще се депозира протест. Това заяви прокурор Румяна Арнаудова – говорител на главния прокурор, по време на брифинг в Съдебната палата, във връзка с разпореждането на СГС, с което се прекратява съдебното производство срещу Румяна Ченалова.
Аргументът за прекратяването е, че описаното в обвинителния акт деяние не съставлява престъпление. „Повече аргументи ще изложим допълнително, когато прокурорите напишат съответния протест, но този случай няма да остане без реакция на прокуратурата”, посочи още Арнаудова.