Общинската болница в Чирпан не съществува, според проекта за Национална здравна карта. В Приложение 24 на представения за обществено обсъждане проект на Национална здравна карта са описани съществуващите лечебни заведения в област Стара Загора. Персоналът на болницата бил шокиран, след като разбрал, че болницата, в която работи, не съществува, информира в седмичния си бюлетин Центърът за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).
&nbsp;Според официалният регистър на министерството на здравеопазването, на МБАЛ Чирпан ЕООД е издадено разрешение за дейност с код № 2436211004.<br /> <br /> В В болницата има разкрити 11 отделения, в това число по акушерство и гинекология, хирургия, педиатрия, вътрешни болести, реанимация и др. Болницата работи по договор с НЗОК и обслужва населението на Чирпан и съседните общини. Болницата има дори Интернет сайт https://mbalchirpan.awardspace.com/. Как всичко това е убягнало на картосъставителите остава загадка. <br /> <br /> До сега беше известно, че в Националната здравна карта са допуснати множество грешки по отношение на броя на лекарите по отделните специалности, за което първи алармираха общопрактикуващите лекари. Има множество сигнали от болници за сбъркани отделения и нива на компетентност. Изпускането на цяла болница, обаче бие всички рекорди. За сега никой от МЗ, БЛС, пациетските организации и другите участници в областните и Националните комисии не поема отговорност за неразбориите.<br /> <br /> <strong>СПРАВКА БЛИЦ:</strong><br /> <br /> &quot;МБАЛ - Чирпан&quot; ЕООД е създадена с решение на Старозагорски окръжен съд на основание разпоредбите на Закона за лечебните заведения /чл. 101, ал. 1/, Заповед № РД- 20-78 / 08.08.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение № 112 / 12.09.2000 г. на Общински съвет гр. Чирпан. Болницата функционира на базата на Разрешение за упражняване на дейност № МБ - 2241 / 21.06.2001 г. на Министъра на здравеопазването, като се явява първоприемник на Общинска болница &quot;Д-р Христо Златаров&quot; - гр.Чирпан. <br /> <br /> След опустошителното земетресение 1928 г. в Чирпан в красив парк са построени пет обширни болнични сгради. За чирпанската болница е получена щедра помощ от Полския Червен кръст . Болницата е учредена с Акт от 08.11.1928 г, подписан от Цар Борис ІІІ, членове на Българското Царско правителство и Правителството на Полска Република, както и от чирпански народни представители, Кмета на града и чирпанския болничен лекар д-р Хр.Златаров. По онова време народният представител Крум Кораков прави критична бележка, че това е луксозна болница, изпреварила времето си. Така се създава възможност за разгръщане на болничната дейност в региона. Здравеопазването се развива съобразно икономическото проспериране на Чирпанския район, който се утвърди като промишлено - аграрен. <br /> <br /> От създаването на болницата и до днес в нея се лекуват жителите на две общини - Чирпанска и Братядаскаловска. Двете селищни системи са разположени на обща площ - 1050 кв.км. Населението живее в един град /Чирпан/ и 42 села, като отдалечеността на повечето селища е 12-15 км., а най-отдалеченото е на 40 км. Обслужваното население на двете общини за 2005 г. наброява 35 337 души, от които в община Чирпан - 24 727 и 10 610 - община Бр.Даскалови.<br /> <br /> През 1951 г. е построен павилионът, предназначен за Детско и Акушеро-гинекологично отделение. Болницата е окомплектована с леглови фонд, медицинска апаратура, лекари с различни специалности, медицински специалисти и друг персонал, които през различните периоди в развитието на здравеопазването са претърпели различни промени. След 1 юли 2ООО год. в резултат на извършеното преструктуриране, доболничната помощ бе съсредоточена в лекарски практики тип &quot;Семеен лекар&quot; и Медицински центьр &quot;Д-р Н.Тошев&quot; . От 12.09.2000 г. Общинска болница &quot;Д-р Христо Златаров&quot; е преобразувана в &quot;Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан &quot; ЕООД Между общопрактикуващите лекари и болницата съществува добър синхрон при лечение на болните в дома и стационара.<br /> <br /> <strong>Източник:</strong><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><a href="https://mbalchirpan.awardspace.com/za_bolnicata.html" target="_blank"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">&nbsp;https://mbalchirpan.awardspace.com/</span></a></strong></span><br /> <br type="_moz" />