Хора от Северозапада започнаха да разпродават земите си на държавата след стартиралата процедура за изкупуване на частни гори до 5 хектара. Основните мотиви на собствениците са невъзможността да опазят териториите си от бракониери, заболяване на дърветата и липса на пазар. За да защити горите от набези и те да бъдат опазени и съхранени за бъдещите поколения, държавата ще инвестира близо 700 000 лв. в изкупуването им.

Целта е комасиране на горите и увеличаване на държавната горска територия, за да бъде охранявана и стопанисвана съгласно лесовъдската наука. Още със стартирането на процедурата частните стопани от цялата страна са проявили огромен интерес, съобщава "Конкурент".

До 29 август в Северозападното държавно предприятие - Враца  са подадени 47 заявления за продажба на поземлени имоти - собственост на физически лица. От тях 31 са за областите Враца, Видин и Монтана, съобщи директорът на предприятието Цветко Цветков.

Очакванията са броят на желаещите да продадат горите си да се увеличи многократно до 19 септември, когато е крайният срок за подаване на офертите. Причината е, че е необходимо време собствениците да съберат нужните документи.

В първия организиран от държавата търг може да се предлагат за продан само частни гори до 5 ха, собственост на физически лица.

Държавата няма да изкупува гори на фирми, общини, религиозни организации и сдружения, както и придобити при т.нар. заменки.  Общо 6 документа трябва да подготвят собствениците на частни гори, за да подадат оферта.