Във връзка с пожарите в района на Чернобилската АЕЦ от РЗИ-Враца информират, че измерват гама-фона стандартно два пъти дневно – в 8:30 и 15:30 часа.

От 21.04.2020 г. във връзка с информацията за пожарите в района на Чернобилската АЕЦ е увеличена кратността на извършваните измервания - четири пъти дневно в 8:30 ч, 10:30 ч, 12:30 ч. и 16:30 ч. Гама – фона се измерва и в почивните дни. Това пише "Конкурент".

Стойностите към днешна дата варират от 0,10 микро сиверта на час до 0,11 микро сиверта на час.

Няма установено повишение, естественият гама-фон е в нормални граници.

Информацията за стойностите на гама-фона е налична и на официалните страници на редица институции. Някои от тях: