Говорителят на градския прокурор изрази вчера своето становище. Мисля, че това е достатъчно към този момент и не бих искал да коментирам нищо повече”, заяви по бТВ тази сутрин заместник-градският прокурор на София. Изказването му беше свързано с наложената на Алексей Петров мярка "домашен арест".
&quot;Заедно с Агенция по приходите работим от доста време съвместно в изпълнение на една програма за противодействие на финансово-данъчната престъпност и за анализиране и извеждане наяве на лица, които имат несъответствие между придобитото имущество и реално получените доходи. Това е по разпореждане на заместник-главен прокурор до всички окръжни прокуратури, включително и софийската&quot;, съобщи Василев. <br /> <br /> &quot;Сравнения се правят между обявеното имущество и декларираните доходи. Към този момент самостоятелността на Национална агенция по приходите със съответните снимки ще бъдат наложени на кадастралните планове и както вчера на работното заседание, което и днес продължава ще работим в три направления. <br /> <br /> Първото направление са имоти, които, явно са построени в нарушение на всички законови изисквания... Това, което е получено от фотоснимките се наслагва върху кадастралните планове и съгласно плана за регулационните и градоустройствени планове се установява този имот намира ли се в съответното място със съответните разрешителни или той е изграден неправомерно, незаконно. <br /> <br /> Второто направление това е, който има разрешително за строеж, но няма удостоверение и актове за ползване на съответния имот и третото направление, което има както разрешително за строеж, както актове и удостоверение за ползване, но не са декларирани от данъчните служби. След като се направи съответната селекция анализ на риска се установи, че лицата, притежаващи тези имоти от една страна нямат доходи да бъде изграден този имот, от друга страна се водят на сготвени фирми за всички разходи, които са направени, а вътре живее семейството се намалява данъчният приход и фискалният (...) към държавата и ще се подходи от данъчната администрация и ще бъдат предоставени на прокуратурата вече индивидуализиране, каквото при достатъчно данни ще бъде образувано конкретно към лицето досъдебно производство.<br /> <br /> Колкото са виновни лицата, които са построили, толкова имаме виновност евентуално и на лица от Общинската администрация. Тъй като в Закона за устройство на територията по отношение на служителите за незаконно строителство е вменено задължението да не допускат незаконно строителство&quot;, каза заместник-градският прокурор на София. <br />