17 атакувани банкомата от началото на годината. Случаите повдигнаха въпроса за сигурността на машините за пори и мерките, които предприемат банките, за да не бъде атрактивно това престъпление. На този фон кешовите разплащания от следващата година може би няма да бъдат намалени от 10 на 5 лева, защото Бюджетната комисия отхвърли за сега това предложение. Лихвите продължават да са на едни от най-ниските си нива. Гост в "Денят започва" беше Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките.

Специалистите по сигурност казват, че ако в банкоматите се монтират устройства, които да боядисват парите при въздействие върху него, хем няма да има загуби, хем престъплението ще спре. Андронов каза, че такива мерки не обсъждат, защото всеки сам решава въпросите как да се охранява.

"Банкоматите са добре защитени. Най-вече те са покрити със СОТ, върху тях има видео наблюдение, те са застраховани и не на последно място - сумите, които има в отделно устройство не са толкова големи. Нивото на защита е предостатъчно сега, разбира се, всеки може да прецени дали е необходимо нещо повече да направи", заяви Петър Андронов.

Председателят на Асоциацията на банките обясни, че активите на банковата система в момента са близки по размер до БВП на страната - 95 милиарда лева, и растат с почти същия темп, дори с по-бърз. Една съществена част от тях са кредити, а друга - парични средства, салда по сметки в Централната банка, кешови наличности. Банковата система се намира в отлична кондиция, расте добре, генерира доходи, посредничи по-интензивно отколкото в предишните години, обясни Андронов.

В момента лихвите са изключително ниски. Лихвите по депозити са исторически на най-ниските си нива - близки до 0.25% средно. Те, както и лихвите по кредитите, се движат от много фактори, но факторът, който влияе най-пряко, е лихвената политика на ЕЦБ. Депозитите продължават да нарастват - с 6% годишно. Няма алтернатива, въпреки че част от спестяванията са минали към потребление и инвестиции. С 6% растат и кредитите.