Ваксинацията срещу COVID-19 ще е в 5 фази. Как ще се случи това законово и практически – обясни в телевизионно предаване изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата и член на Националния ваксинационен щаб Богдан Кирилов.

По думите му, реалистичният срок за започване на ваксинирането е началото на следващата година.

„Първото задължително условие е да се получи разрешение за употреба на ваксината. Според сегашния план на Европейската агенция по лекарствата първата ваксина ще получи становище от Европейската агенция на 27 декември.

След като бъде официално това становище, предстои в 3 или 4-дневен срок ЕК да издаде разрешението за употреба, така че реалистичният срок за изпълнение на тези процедури е по-скоро началото на следващата година.

При централизираната процедура, когато Европейската агенция извършва оценката, разрешението става валидно във всички държави-членки едновременно. Ангажимент на държавите-членки е да приведат и да одобрят продуктовата информация.

Това е кратката характеристика и листовката за пациента, които са изключително важни в началния етап, в който ще стартира ваксинирането, защото медицинските специалисти – лекарите, трябва да се запознаят с условията, при които ще се прилагат ваксините. Така че, това е вторият елемент от тези етапи.