По идея на посланика на Швеция у нас бе проведено научно изследване на местности, свързани с шведското готско племе ерули, живяло от II до VII в. в района на днешния град Трън, пише в. Нощен Труд.
Като потомци на готите днес се обявяват шведите, германците, австрийците и някои балтийски народи.
Има съвременна теория, която смята, че готите всъщност са известното тракийско племе гети, населявало днешна Северна България и устието на Дунава. Дори единственият доказан историк на готите, Йорданес, живял през VI в., ги нарича гети, а не готи. Той е роден в Мизия, където именно се е разпростирала държавата на гетите. /БЛИЦ