Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава за кончината на проф. Георги Иванов Бойчев /1936-2020 г./, който е дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на СУ. Това съобщиха от висшето училище.

Георги Бойчев изминава последователно целия академичен път от асистент до професор по теория на държавата и правото в Юридическия факултет на Софийския университет.


През периода 1979-1983 г. е декан на факултета, а през 1994-2002 г. е ръководител на катедрата по Теория и история на държавата и правото. Председател е на Българската асоциация по философия на правото и социалната философия.

Автор е на редица трудове за санкцията, правонарушението, юридическата отговорност и по други теми.

"Проф. Георги Бойчев не прекъсна връзката с Юридическия факултет, почти до сетните си дни участваше в научни конференции, четеше лекции по философия на правото и наскоро издаде такъв учебен курс.

Написа методология на юриспруденцията през призмата на правния институционализъм. Неговата кончина оставя празнота в академичната общност, а животът му - незаличими спомени.

Поклон пред паметта на учителя, колегата и приятеля Георги Бойчев!", заявяват от академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски".