Двама от собствениците на бентли са били обложени допълнително и ще трябва да платят още 4 млн. лв. данъци, стана известно след приключване на ревизиите им. Това е записано в ревизионните актове на първите две фирми, притежаващи луксозен автомобил, чиито представители не са успели да докажат произхода на средствата, с които са си купили бентли, съобщиха от приходната агенция.
И в двата случая инспекторите на НАП са установили, че собствениците са се опитали да ползват данъчен кредит за леките коли, като ги представят за товарни. Освен това са установени други задължения по ДДС, както и неплатени корпоративни данъци. В единия от случаите след десетки посещение на адреса за кореспонденция, покани, изпратени чрез пощата, 25 покани в интернет, служителите на НАП не са успели да открият представител на фирмата и са я дерегистрирали по ДДС. <br /> <br /> Проверките на 105 фирми и граждани, които притежават бентли започнаха през юни тази година. 46 от тях вече са приключили, като при 31 от тях, фирмите и гражданите са декларирали пред НАП достатъчно приходи и печалби за да си позволят закупуването на тези коли в брой или изплащането им на лизинг. В останалите 15 случая обаче - 12 фирми и 3 физически лица, ревизорите на НАП са получили интересни обяснения за произхода на средствата си, които са описани в доклад до главния прокурор. <br /> <br /> Едно от физическите лица, например, участва в над 10 фирми, а през последните пет години е декларирало доходи в минимален размер от патентна дейност. В същото време пред ревизорите на НАП е обяснило, че разполага с налични парични средства в размер на над 260 000 лв. Средствата за покупката на автомобил бентли е &bdquo;доказан&rdquo; с договор за кредит от друго физическо лица в размер на 250 000 лв. <br /> <br /> Продължават и проверките на собствениците на яхти. При две трети от тях е установено, че собствениците им имат достатъчно високи официални доходи, за да си позволят яхти. На 27 фирми и граждани обаче са възложени ревизии, защото доходите им са очевидно недостатъчни да си позволят покупката на яхта. Освен това са възложени и ревизии на физически лица заемодатели, които са отпуснали безлихвени заеми на собствениците на яхти за стотици хиляди левове. В момента продължават 62 проверки, които ще приключат до края на годината. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />